• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Jest ich wielu w naszym sołectwie, pomagają przy zabezpieczaniu różnych imprez, uczestniczą w świętach kościelnych i państwowych odbywających się nie tylko  Żeglcach,

a przede wszystkim ratują mienie, zdrowie i życie ludzi. Mowa o strażakach, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto. Warto o tym pamiętać i docenić ich trud i zaangażowanie w sprawy wsi.

Z tego miejsca Sołtys, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie „Że Chcę” pragnie złożyć wszystkim druhnom i druhom wszystkiego dobrego; spełnienia marzeń zawodowych i osobistych, satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz innych, dużo zdrowia, szczęścia wytrwałości i męstwa. Ochrona mieszkańców i ich mienia, gotowość niesienia pomocy bez względu na własne bezpieczeństwo to działania wpisane w strażacką pracę. I za tą pracę pragniemy Wam podziękować, za ofiarną służbę i za to, że dzięki Wam możemy czuć się bezpieczni. Życzymy Wam, by ta trudna służba byłą dla Was ciągłym źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

 

GW