• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

W miniony piątek odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę". Najważniejszą omawianą sprawą była zamiana zarządu stowarzyszenia. 

Ze względu na pełnienie nowych funkcji Iwona Skalska (dotychczasowy prezes zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę") oraz Grzegorz Węgrzynowski (wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę") byli zmuszeni złożyć rezygnacje. Rezygnację z pełnionej funkcji złożyła także Małgorzata Bazan (przewodnicząca komisji rewizyjnej). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków, członkowie zebrania zaproponowali kandydatów na wolne funkcje w zarządzie. Wśród nich znaleźli się: Olga Matys-Słowik (dotychczasowy skarbnik), Anna Łopatkiewicz, Magdalena Dubis (dotychczasowy członek komisji rewizyjnej) oraz Anna Gradowicz. 

Po głosowaniu, nowy zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes zarządu - Olga Matys - Słowik

Wiceprezes zarządu - Anna Łopatkiewicz

Wiceprezes zarządu - Maciej Bęben

Sekretarz - Katarzyna Jagieło

Skarbnik - Magdalena Dubis

Członek Zarządu - Roman Skowron

Członek Zarządu - Tomasz Serwa

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący - Iwona Skalska 

Członek - Anna Gradowicz

Członek - Wojciech Bularski

 

Nowym władzom życzymy owocnej pracy, a wszystkich niezdecydowanych zapraszamy do zapisania się w szeregi Stowarzyszenia.