• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

!!! Aktualizacja limitów zgłoszeń !!!

3 marca 2019 r odbędzie się VII edycja ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropemwilczym 2019. Nasze sołectwo po raz trzeci przystępuje do organizacji tego Biegu.

Głównym organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę", a współorganizatorami Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, LKS "Błękitni", Radna Wsi Żeglce.

W poniższych linkach znajdują się formularze zgłoszeniowe do poszczególnych kategorii Biegu i szczegółowe informacje dotyczące Biegu:

Formularz zgłoszeniowy Bieg 6 km

Formularz zgłoszeniowy Bieg 1963 m

Formularz zgłoszeniowy Nordic Walking 6 km

Zawodnik rejestrując się akceptuje warunki regulaminu Biegu znajdującego się w powyższym linku oraz po rejestracji zobowiązany jest do wykonania płatności w terminie 7 dni  na konto Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę" o numerze 27 8642 1083 2002 8330 2552 0001 (w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska zawodnika i dopisku wpłata na Bieg), zgodnie z wysokością określoną w regulaminie. W przypadku braku opłaty w wskazanym terminie, zawodnik zostanie usunięty z listy startowej.

Regulamin Biegu Tropem Wilczym ŻEGLCE 2019

I. CEL IMPREZY:
- Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej,
- Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych,
- Uczczenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:
Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce „Że Chcę”
Współorganizatorzy: LKS „Błękitni” Żeglce, Rada Sołecka Żeglce, OSP Żeglce.

III. TERMIN I MIEJSCE:
Start biegu oraz marszu:
Bieg 1963 m – parking przy Domu Ludowym w Żeglcach.
Bieg i Marsz Nordic Walking – parking przy Domu Ludowym w Żeglcach,
Biuro zawodów otwarte w godzinach 10:000-11:30 w Domu Ludowym w Żeglcach
O 11:30 zbiórka uczestników na parkingu pod Domem Ludowym w Żeglcach.
11.40 – pokaz Musztry Paradnej w wykonaniu młodzieży z Liceum im. Marii Konopnickiej z Jedlicza pod dowództwem Szymona Sajdaka mieszkańca Żeglec.
Dystans: 1963 m oraz 6 km (ta sama trasa dla biegu oraz marszu nordic walking)
Bieg ma charakter biegu przełajowego – górskiego po nawierzchni asfaltowej, kamienistej i trawiastej.

IV. UCZESTNICTWO:
Udział w biegu oraz marszu jest dobrowolny (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 3 marca 2019  r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu.

V. ZGŁOSZENIA:
Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: www.zeglce.pl
Limit uczestników 160 osób. (35 osób Nordic Walking, 45 osób Bieg na dystansie 1963 m, 80 osób Bieg na dystansie 6000 m). Możliwy jest udział większej ilości uczestników, jednak po przekroczeniu limitu 160 osób, zawodnicy nie otrzymają pakietów startowych „Tropem Wilczym” lecz jedynie medale ufundowane przez organizatorów. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowana będą do dnia 25 lutego 2019 r. bądź do czasu osiągnięcia limitu. Po tym terminie jeżeli limit osób nie zostanie osiągnięty możliwe będzie zapisanie się do Biegu w biurze zawodów przed Biegiem. Prosimy te osoby które pomimo przekroczenia limitu chciałyby zapisać się i uczestniczyć w naszym Biegu o zapisanie się pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwaga: w przypadku braku zapisów w danej kategorii, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany limitów uczestników w poszczególnych kategoriach.
Będzie to dla nas ułatwieniem przy przygotowaniu odpowiedniej ilości pamiątkowych medali. W tym przypadku opłata startowa wyniesie 25 zł. Lista uczestników będzie aktualizowana co kilka dni i dostępna www.zeglce.pl oraz na fanpage LKS Błękitni Żeglce 1960.

VI. FINANSOWANIE:
a) BIEG I MARSZ NORDIC WALKING 6 km dla zawodników urodzonych do 31.12 2003 r. opłata startowa wynosi 20 zł (brutto) płatne podczas rejestracji na stronie www.zeglce.pl lub 25 zł płatne gotówką w biurze zawodów przed biegiem.
b) BIEG I MARSZ NORDIC WALKING 6 km dla zawodników urodzonych po 01.01.2004 r. opłata startowa wynosi 10 zł (brutto) płatne podczas rejestracji na stronie www.zeglce.pl lub 25 zł płatne gotówką w biurze zawodów przed biegiem.
c) BIEG 1963 m dla zawodników urodzonych do 31.12 2003 r. opłata startowa wynosi 15 zł (brutto) płatne podczas rejestracji na stronie www.zeglce.pl lub 25 zł płatne gotówką w biurze zawodów przed biegiem.
d) BIEG 1963 m dla zawodników urodzonych po 01.01.2004 r. opłata startowa wynosi 10 zł (brutto) płatne podczas rejestracji na stronie www.zeglce.pl lub 25 zł płatne gotówką w biurze zawodów przed biegiem.

VII. POMIAR CZASU:
Na zawodach będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu poszczególnych zawodników. Na trasie będą punkty kontrolne których pominięcie wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika.

VII. KLASYFIKACJE:
- generalna K i M dla biegu 1963 m
- generalna K i M dla biegu 6000 m
- generalna K i M dla marszu Nordic Walking

IX. NAGRODY:
Pierwsze 160 zgłoszonych osób w pakiecie startowym otrzyma nr startowy, koszulkę oraz pamiątkowy medal. Pozostali numer startowy oraz medal ufundowany przez organizatorów. Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych. Dla zwycięzców w sześciu wymienionych kategoriach przewidziane są pamiątkowe puchary, dla miejsc 1-5 w każdej kategorii dyplomy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Organizator zapewnia wodę oraz ciepły posiłek na mecie,
- Bieg oraz marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Zawodnicy biegu oraz marszu mają obowiązek poruszania się tylko wytyczoną przez organizatora trasą oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu,
- Uczestnicy Biegu po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego,
- Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody materialne uczestników Biegu, zawodnicy zobligowani są do zabezpieczenia we własnym zakresie swoich wartościowych rzeczy,
- Organizator ubezpiecza zawodników – polisa PZU,
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów,
- Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji trasy Biegu,
- Każdy zgłoszony zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i zapisując się do udziału w Biegu lub Marszu akceptuje jego postanowienia.

Więcej informacji można uzyskać pod
www.zeglce.pl, LKS Błękitni Żeglce 1960 (facebook) oraz www.tropemwilczym.pl

Lista zarejestrowanych uczestników (literka Z oznacza, że dotarł przelew - stan na godzinę 14:30 23 lutego 2019)

Bieg 6 km (limit 80 miejsc)

Marcin Gancarski, Lubla (Z)
Franciszek Wasyl, Kraków (Z)
Krystian Jaracz, Siedliska Żmigrodzkie (Z)
Roman Bielski, Potok (Z)
Monika Wiklowska, Zręcin
Artur Panaś, Szczepańcowa (Z)
Marcin Kisielewicz, Leśniówka
Agnieszka Świątek, Świerzowa Polska
Szymon Szmist, Szczepańcowa
Paweł Gazda, Zręcin (Z)
Jakub Hejnar, Szczepańcowa
Beata Kandefer, Korczyna (Z)
Szymon Zajdel, Krosno (Z)
Edyta Syrek-Sokołowska, Przysieki (Z)
Maciej Zając, Łysa Góra (Z)
Magdalena Uram, Odrzykoń (Z)
Szymon Kaliszuk, Krościenko Wyżne (Z)
Jacek Stachoń, Jedlicze (Z)
Leszek Pięta, Trzcinica (Z)
Justyna Martowicz, Sanok (Z)
Sławomir Warchoł, Jasło (Z)
Andrzej Walczyk, Nowy Żmigród (Z)
Tomasz Rachwalski, Żeglce (Z)
Marzena Moskal, Krosno
Daniel Skalski, Żeglce (Z)
Marek Rak, Osiek Jasielski (Z)
Karol Winiarski, Żeglce
Ignacy Wajdowicz, Dębowiec (Z)
Grzegorz Gierula, Łężany
Łukasz Jasiński, Jasło
Jan Rodzinka, Zręcin
Aneta Płaza, Krosno (Z)
Michał Arciszewski Świerzowa Polska (Z)
Konrad Ochała, Żeglce
Bogdan Wilk, Świerzowa Polska
Dariusz Błażejowski, Świerzowa Polska
Paweł Mindak, Krosno (Z)
Grzegorz Kmiecik, Folusz
Jarosław Cieśla, Krosno (Z)
Jolanta Roś, Jasło (Z)
Konrad Kowalski, Lubatowa
Dariusz Wiatr, Krosno (Z)
Joanna Pająk-Cieśla, Krosno (Z)
Sebastian Gruszka, Zręcin
Kamil Cieślik, Jasło (Z)
Grzegorz Szybisty, Wrocanka (Z)
Krzysztof Zdeb, Wrocanka (Z)
Andrzej Majchrowicz, Krościenko Wyżne (Z)
Marzenna Majchrowicz, Krościenko Wyżne (Z)
Kamil Mróz, Dobieszyn
Sylwester Kozioł, Potok (Z)
Damian Szpiech, Ustrobna
Jan Musiał, Jasło (Z)
Maciej Janocha, Świerzowa Polska (Z)
Jan Bugiel, Tarnowiec (Z)
Józef Mikołajczyk, Folusz (Z)
Grzegorz Kmiecik, Folusz (Z)
Andrzej Cyran, Nowy Zmigrod (Z)
Sławomir Sroka, Głowienka (Z)
Wojciech Tkaczyk, Jedlicze
Elżbieta Pawłowska, Jedlicze
Tomasz Ziobro, Krosno (Z)
Paweł Janocha, Dobieszyn (Z)
Paweł Turek, Krosno
Agata Skolimowska, Zyndranowa
Radosław Bloch, Krosno
Kacper Kozioł, Krosno (Z)
Dariusz Kowalski, Rogi
Marek Seryła, Osiek Jasielski
Weronika Samborska, Brzyska
Mateusz Woźniak, Osobnica
Mirosław Mika, Krosno

Bieg 1963 m (limit 55 miejsc - wcześniej 45)

Weronika Szmist, Szczepańcowa
Jadwiga Szmist, Szczepańcowa
Faustyna Głowacka, Żeglce
Agata Jurczyk, Krosno (Z)
Michał Wolski, Żeglce (Z)
Piotr Wnęk, Krosno (Z)
Iwona Bródka, Jasło (Z)
Mirosław Guzik, Zręcin (Z)
Weronika Guzik, Zręcin (Z)
Patryk Bęben, Krosno
Mateusz Grzesik, Żeglce (Z)
Klaudia Hadała, Chorkówka
Wiktoria Doniek, Zręcin (Z)
Patrycja Guzik, Zręcin (Z)
Kinga Guzik, Zręcin (Z)
Karolina Beck, Zręcin (Z)
Olga Dynowska, Zręcin (Z)
Oliwia Sereda, Zręcin (Z)
Katarzyna Laskoś, Zręcin (Z)
Aleksandra Dynowska, Zręcin (Z)
Aleksandra Penar, Zręcin (Z)
Aleksandra Babczyńska, Zręcin (Z)
Karolina Wiźniak, Zręcin (Z)
Kornelia Woźniak, Zręcin (Z)
Aleksandra Pudło, Zręcin (Z)
Patrycja Boczar, Zręcin (Z)
Krzysztof Krawczyk, Żeglce (Z)
Małgorzata Krawczyk, Żeglce (Z)
Kamil Szala, Faliszówka
Jakub Skalski, Żeglce (Z)
Aleksandra Olech, Żeglce (Z)
Wiktoria Gradowicz, Żeglce
Natalia Kozieł, Żeglce
Karolina Wojtowicz, Żeglce
Krystian Glazar, Żeglce
Miłosz Węgrzynowski, Żeglce
Tomasz Wojtowicz, Widacz
Damian Bęben, Krosno
Lidia Inglot, Pustyny (Z)
Marcin Biedka, Krosno (Z)
Leszek Leśniak, Dukla (Z)
Łukasz Kubal, Krosno (Z)
Konrad Czuchrzyński, Żeglce
Bartek Szymbara, Faliszówka
Bartlomiej Polak, Lezany
Jarosław Wojtowicz, Widacz
Maciej Wojtowicz, Widacz
Mateusz Kurowski, Zręcin
Mateusz Mastaj, Krosno
Kacper Mastaj, Krosno

Nordic Walking 6 km (limit 25 miejsc - wcześniej 35)

Robert Lis, Korczyna (Z)
Oskar Zimoch, Korczyna (Z)
Joanna Hanus, Krosno
Agnieszka Pasieka, Ustrobna
Andrzej Nitka, Jasło (Z)
Tadeusz Wójcik, Jasło (Z)
Wojciech Bilik, Krosno (Z)
Witold Zych, Rogi (Z)
Borys Zych, Krosno (Z)
Krzysztof Krawczyk, Żeglce (Z)
Małgorzata Krawczyk, Żeglce (Z)
Krzysztof Gierlasiński, Krosno (Z)
Małgorzata Kaliszuk, Krościenko Wyżne (Z)
Klaudia Drzyzga, Korczyna
Jolanta Rybka, Jasło (Z)
Ewa Dziubaszewska, Rymanów
Beata Pelczar, Krościenko Wyżne (Z)
Marta Wiśniowska, Jasło
Bartlomiej Polak, Lezany
Jarosław Wojtowicz, Widacz
Tomasz Wojtowicz, Widacz
Jarosław Firlej, Machnówka (Z)